Saites

Projekta īstenotājs:
Dabas aizsardzības pārvalde: www.daba.gov.lv 
 
Projekta partneri:
Vides risinājumu institūts: www.videsinstituts.lv
Latvijas Dabas fonds: www.ldf.lv
Elm Media: www.elmmedia.lv 
 
Projekta līdzfinansētāji:
Eiropas Komisijas LIFE programma: ec.europa.eu/environment/life/home.htm
Latvijas Vides aizsardzības fonds: www.lvafa.gov.lv 
 
Valsts un pašvaldību iestādes:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: www.varam.gov.lv
Zemkopības ministrija: www.zm.gov.lv
Valsts meža dienests: www.vmd.gov.lv
Engures novada dome: www.enguresnovads.lv
Tukuma novada dome: www.tukums.lv

Sabiedriskās organizācijas:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība: www.lob.lv
 
Citi LIFE+ Daba projekti Latvijā:
Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā (For-rest): for-rest.daba.gov.lv 
Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene (Dviete): www.dvietespaliene.lv
Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā (Augstie purvi): www.purvi.lv
Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija (Eremita Meadows): www.eremita-meadows.lv
Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā (HerpetoLatvia): www.life-herpetolatvia.biology.lv
Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (Marmoni): marmoni.balticseaportal.net
 
Dabas aizsardzība Eiropas Savienībā:
EK Vides Ģenerāldirektorāts: ec.europa.eu/environment/
EK Dabas un bioloģiskās daudzveidības interneta lapa: ec.europa.eu/environment/nature/
Biotopu direktīva: ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
Bioloģiskās daudzveidības konvencija: www.cbd.int
Ramsāres konvencija par mitrājiem: www.ramsar.org
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.