Rezultāti

Hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas
 
 
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" HYDROPLAN"  
 
Pielikumi: