Mitrie meži Ķemeru tīreļa R malā

Iespējams, jau 19. gadsimta beigās tika veikti pirmie meliorācijas darbi Ķemeru tīreļa dienvidrietumu malas mežos. 1964. gadā veiktie meliorācijas darbi un 1974. gadā veiktie meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas darbi būtiski izmainīja šo mežu hidroloģisko režīmu.
 
Atrašanās vieta >>>
 
Meliorācijas grāvis mežā. Foto: Viesturs Lārmanis.
 
Ķemeru tīreļa R malas meži kartēs
Ķemeru tīreļa R malas meži 1911. gadā. Mežos veikti pirmie nosusināšanas darbi un izveidoti daži grāvji.
Karte: Galv. Štāba ģeodēzijas-topogrāfijas daļas 1928. gada izdevums pēc 1911. gada uzņēmuma.
 
Ķemeru tīreļa R malas meži šobrīd - mežus šķērso nosusināšanas grāvju tīkls.
Karte: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2006. gads.