Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2022-08-01

  Drukāt

Vadība un uzraudzība

Projekta vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kas veic Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
Projekta vadību nodrošina Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, kas ir atbildīga par projekta īstenošanu kopumā un iesaistīta visu projekta pasākumu realizēšanā.
 
Projekta partneris: Vides risinājumu institūts

Vides risinājumu institūts ir zinātniska sabiedriskā labuma organizācija, kas veic vides resursu izpēti un pārmaiņu modelēšanu, izmantojot datus, kas iegūti ar modernajām informācijas tehnoloģijām, tai skaitā attālo izpēti.
Vides risinājumu institūts veiks nosusināšanas sistēmu izpēti (pasākums A.1), sagatavos Projekta teritoriju 3D modeļus ūdens līmeņa pārmaiņu modelēšanai un izstrādās hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu (A.2), veiks ūdens līmeņa pārmaiņu uzraudzību atjaunošanas darbu laikā (C.1, C.2.1, C.2.2), kā arī veiks monitoringu, izvērtējot projekta laikā veikto apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti (E.6).

Projekta partneris: Latvijas Dabas fonds
 
Latvijas Dabas fonds ir sabiedriska dabas aizsardzības organizācija, kuras darbības mērķis ir saglabāt Latvijas dabas daudzveidību. Fonda speciālisti veic Latvijas dabas vērtību izpēti un rūpējas par aizsargājamo sugu un to dzīvesvietu saglabāšanu.
Latvijas Dabas fonds veiks Eiropas Savienības nozīmes biotopu izpēti, izvērtējot meliorācijas un bebru darbības ietekmi uz tiem (pasākums A.1),  iesaistīsies hidroloģiskās atjaunošanas programmas izstrādē (A.2), sniegs speciālistu konsultācijas ūdens līmeņa atjaunošanas darbu laikā (C.2.1 un C.2.2), iesaistīsies informācijas sagatavošanā informācijas stendiem (D.2) un rakstu krājumam par hidroloģiskā režīma atjaunošanu dabas teritorijās (D.5) .
 
Projekta partneris: Elm Media
Elm Media ir dokumentālā kino un foto apvienība, kas veido filmas par dabu, sabiedrību un vēsturi.
Elm Media dokumentēs speciālistu veikto projekta teritoriju izpēti un hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbus un sagatavos trīs īsfilmas par dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanu augstajā purvā, pārmitrajos mežos un palieņu pļavās, kā arī izveidos interaktīvu ekspozīciju, ko turpmāk būs iespējams aplūkot Ķemeru nacionālā parka informācijas centrā (pasākums D.4).
 
Projekta Uzraudzības grupa
Projekta uzraudzību veiks pārstāvji no Vides un reģionālās attīstības un Zemkopības ministrijām, Engures, Tukuma  un Jelgavas novadu pašvaldībām, Valsts mežu dienesta un vietējiem iedzīvotājiem, tais skaitā ĶNP sabiedriskajām organizācijām un mednieku kolektīviem. Notiks vismaz piecas uzraudzības grupas sanāksmes.
 
Projekta finansētājs: LIFE+ programma
LIFE+ programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments, kas atbalsta vides un dabas aizsardzības projektus, ar mērķi veicināt ES vides politikas īstenošanu. Programmas sadaļa „Daba un bioloģiskā daudzveidība” nodrošina līdzfinansējumu labas prakses vai demonstrējumu projektiem, kuri veicina Putnu un Biotopu direktīvu ieviešanu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīkla attīstību.
LIFE+ programma sniedz projektam līdzfinansējumu 72,87% apmērā.
 
Projekta finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Latvijas Vides aizsardzības fonds sniedz finansiālu atbalstu vides aizsardzības pasākumu un projektu realizēšanai Latvijā. 
Projekta īstenošanai Latvijas Vides aizsardzības fonds nodrošina līdzfinansējumu 22,31% apmērā.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.