Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2022-08-01

  Drukāt

Palieņu pļavas

Pļavas spulgnaglene. Foto: Agnese Priede.
 
Palieņu pļavas ir regulāri applūstošas teritorijas upju krastos. Applūšana jeb pali parasti notiek pavasarī, bet retāk citās sezonās, kad ir daudz nokrišņu. Palienes, uztverot palu ūdeņus, palīdz novērst plūdus lejtecē. Ūdeņu nestās barības vielas šeit izgulsnējas, tādēļ palienes veic ūdens attīrītāja - filtra lomu un tajās ir auglīgas augsnes. Šobrīd Latvijā dabiskas palienes upju krastos ir saglabājušās maz. Lai piemērotu teritorijas lauksaimniecībai, pagājušajā gadsimtā mūsu valstī tika iztaisnotas daudzas mazās upītes un to krastos esošajās pļavās ierīkoti grāvji.
Palieņu pļavu mainīgajam ūdens ritmam un auglīgajām augsnēm ir pielāgojušās daudzas augu un dzīvnieku sugas.
Te sastopamas, piemēram, retās orhidejas - dzegužpirkstītes un naktsvijoles. Pavasarī palienes seklajos ūdeņos nārsto līdakas, savukārt gulbjiem, zosīm un pīlēm applūdušie klajumi kalpo par labām atpūtas un barošanās vietām migrācijas
laikā. Palieņu pļavas ir vienīgā vieta, kur ligzdo retais un apdraudētais ķikuts. Te ligzdo arī griezes, bet barojas – retie mazie ērgļi.
Palieņu pļavas ir Eiropas mērogā aizsargājamas dzīvotnes.
Latvijā daļa palieņu pļavu ir iekļauta bioloģiski vērtīgo zālāju sarakstā un, zemnieki, veicot šajās pļavās pļaušanu vai ganīšanu, var saņemt atbalsta maksājumus par dabai draudzīgu saimniekošanu.
 
Dabiska paliene - līkumota upe un applūstošas pļavas tās krastos. Foto: Agnese Priede.
 
Dabiska palienes pļava ir ļoti raiba. Te mīt desmitiem krāšņi ziedošo augu un to apputeksnētāju kukaiņu sugu. Foto: Agnese Priede.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.