Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2022-08-01

  Drukāt

Jaunumi


2019-06-04
Ķemeru Nacionālā parka degradētajam Zaļajam purvam palīdzēs efektīvāk atjaunoties, to atmežojotLai veicinātu ātrāku Ķemeru Nacionālā parka Zaļā purva atjaunošanos pēc pērn veiktajiem mitrāju atjaunošanas darbiem vērienīgajā projektā “HYDROPLAN”, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) tuvākajā laikā plāno teritoriju atbrīvot no kokiem.


Zaļā purva teritorija atrodas Engures novada Smārdes pagastā, un pagājušā gadsimta vidū šeit tika iegūta kūdra. Purva rietumu daļa tika nosusināta, ierīkojot susinātāj un savācējgrāvju sistēmu un izrokot un padziļinot Smirdgrāvi (Sēra grāvi), kas purva ūdeņus novadīja Slocenē. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados kūdras izstrādi un līdz ar to arī ūdens atsūknēšanu apturēja, jo tā sāka apdraudēt sērūdeņraža minerālūdeņu veidošanos. Tomēr līdz pat mūsdienām nosusināšanas sistēmas turpināja ietekmēt purva ūdens režīmu. Purvs palēnām sāka aizaugt ar mežu, un no tā izzuda raksturīgās purva sugas.

Lai palīdzētu degradētajam purvam atjaunoties, 2017. gada ziemā, 2018. gada pavasarī ar speciālu tehniku tika aizbērti vairāk nekā 16 km grāvju un izveidoti 498 kūdras aizsprosti, tā apturot augstā purva tālāku degradēšanos, aizaugšanu un kūdras sadalīšanos 550 ha platībā. Papildus tam tika veikta arī purvam pieguļošā ceļa klātnes atjaunošana 600 m garā posmā.

“Mitrāja atjaunošanas darbi tiktāl rezultējušies ar labām sekmēm – ūdens vairs neplūst prom no teritorijas, bet uzkrājas un mitrina augsni. Lēnām sāk atjaunoties augstajam purvam tipiskā veģetācija. Tuvākajos gados mežam tipiskajai veģetācijai no atjaunotā purva būtu jāizzūd dabiskā veidā, piemēram, purvā augošie koki sāks kalst. Taču, tā kā teritorija vietumis ar kokiem aizaugusi ļoti blīvi, esam nolēmuši purvam palīdzēt, to jau laikus atbrīvojot no kokiem, kas ir liels ūdens patēriņš un palēnina purva ūdens līmeņa celšanu. Tādejādi daudz efektīvāk sekmēsim tieši augstajam purvam raksturīgo augu sugu – sfagnu, raseņu, spilvju – atgriešanos teritorijā,” pauž projekta “HYDROPLAN” koordinators, Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs.

Neskarti vai maz ietekmēti augstie purvi ir klaji, bez koku un krūmu stāva vai arī ar skraju stāvu, ko veido galvenokārt parastā priede. Degradētos purvos koki, it īpaši lapkoki, izmaina ūdens režīmu. Tie samazina ūdens daudzumu purvā, jo koki veic transpirāciju jeb ūdens iztvaikošanu caur lapām. “Patlaban purva teritorijā aug daudz lapu koku, kas caur lapām atdod lielu daļu mitruma, ko, aizberot susinātāj un savācējgrāvjus, paredzēts noturēt purvā. Lai šeit pēc iespējas ātrāk noregulētos dabisks, purvam raksturīgs mitruma režīms, svarīgi to atbrīvot no kokiem,” pauž A. Širovs.

Kopumā paredzēta 333 ha lielas platības atmežošana.  Atmežošanas cirti plānots sākt 2019. gada nogalē 236 ha lielā platībā, atlikusī daļa tiks pabeigta 2020. gadā. Ienākumi tiks ieguldīti degradēto mitrāju turpmākā atjaunošanā, kā arī jaunas tūrisma infrastruktūras attīstīšanā Ķemeru Nacionālajā parkā.

Degradētos, nosusinātos purvus, kuros sausā kūdra sadalās un zaudē savas oglekļa un ūdens uzkrāšanas spējas, mūsdienās pieskaita pie nozīmīgiem oglekļa dioksīda, siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, izmešu avotiem. Atjaunojot purvu, šīs gāzes tiek saistītas purvā, tādejādi tās “izņemot” no atmosfēras un samazinot ietekmi uz klimata pārmaiņām. Purvam ir nozīmīga loma klimata regulācijā, ūdens režīma stabilizēšanā, kā arī dabas daudzveidības nodrošināšanā, it sevišķi augu un putnu dzīves vides nodrošināšanā.

Lai nākotnē saglabātu Eiropas mērogā apdraudētas dabas vērtības, no 2011. līdz 2019. gadam Pārvalde veica detalizētu hidroloģisko izpēti un atjaunoja dabisko ūdens līmeni trīs nosusināšanas skartu mitrāju teritorijās ĶNP – Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un Ķemeru tīreļa rietumu daļai piegulošajos mežos.
Darbi veikti LIFE+ projektā „Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (“HYDROPLAN” LIFE10NAT/LV/000160).
Projektu finansē Eiropas Komisija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija                    
 


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.