Jaunumi


2019-02-15
Jauns rakstu krājums aicina iepazīt Ķemeru Nacionālā parka mitrāju atjaunošanas rezultātus
Dabas aizsardzības pārvalde izdevusi zinātnisku rakstu krājumu “Aktuāli biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas piemēri Latvijā”, kas ļauj detalizēti iepazīties ar Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) mitrāju atjaunošanas projekta “Hydroplan” rezultātiem, kā arī vairākiem vērtīgiem biotopu un dzīvotņu atjaunošanas darbiem citās aizsargājamās dabas teritorijās.

Rakstu autori dokumentējuši biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanu un apsaimniekošanu un metodes, raksturojuši darbu norisi, kā arī izvērtējuši paveiktā nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā. Ar rakstu krājumu var iepazīties sadaļā “Publikācijas”.

Krājuma redaktore Agnese Priede uzsver, ka galvenā krājuma auditorija ir dabas apsaimniekotāji -praktiķi, taču tas būs vērtīgs arī ikvienam interesentam, kuram ir vēlme uzzināt par dažādiem dabas atjaunošanas piemēriem.

“Biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas apraksti ir vērtīgi gan jaunu ideju gūšanai, gan pašreizējo risinājumu uzlabošanai. Arī šajā rakstu krājumā atrodami gan apsaimniekošanas sekmju vērtējumi, gan konkrētu metožu apraksti, gan dažāda apsaimniekošanas un plānošanas pieredze, kas, nedaudz pielāgojot, visticamāk, noderēs arī citur,” rakstu krājuma priekšvārdā pauž A. Priede.

Jaunais rakstu krājums ir mudinājums dabas atjaunošanas mēģinājumu autorus savu pieredzi dokumentēt un stāstīt plašākai auditorijai. “Nereti visā Eiropā, tostarp Latvijā, notikuši interesanti projekti vai citā veidā īstenoti darbi dabai, kuros izmantotas inovatīvas metodes un gudri risinājumi. Taču dažkārt par tiem atrodama visai skopa informācija. Aicinu turpmāk visus darītājus neturēt sveci zem pūra un publicēt savu pieredzi. Tādējādi gūtās atziņas būs izmantojamas nākotnē,” pauž A. Priede. Viņa arī uzsver, ka vērtīgi ir ne tikai veiksmes, bet arī neizdošanās stāsti, jo tie palīdzēs kādam nepieļaut to pašu kļūdu otrreiz.

Rakstu krājums ir pēdējais sabiedrībai nodotais LIFE+ projekta «Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana» (LIFE10 NAT/LV/000160, HYDROPLAN) rezultāts, kas sniedz vērtīgu informāciju par to, kā Pārvalde no 2011. līdz 2019. gadam veica hidroloģiskā režīma atjaunošanu trīs nosusināšanas skartu mitrāju teritorijās ĶNP - Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un Ķemeru tīreļa rietumu daļai piegulošajos mežos. Projektu finansē Eiropas Komisija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Papildus hidroloģiskā režīma atjaunošanai, Melnragu pļavu teritorijā izveidots 3,6 km garš ganību žogs, paplašinot Dunduru pļavās esošās ganības. Šajā teritorijā uzceltas arī divas jaunas, 5 m augstas skatu platformas, kas ĶNP apmeklētājiem palieņu pļavās piedāvā vērot dabas procesus. Pie platformām novietoti jauni informācijas stendi, kas ļauj iepazīties gan ar projekta gaitu, gan dabas vērtībām, kas projekta rezultātā tiks atjaunotas. Par mitrāju atjaunošanu uzņemtas arī divas īsfilmas – “Skudrupītes otrā elpa” un “Zaļā purva atdzimšana”.


Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.