Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas:

  Drukāt


2018-05-06
Interesenti Ceļotāju dienā iepazīst nupat atjaunotos Ķemeru Nacionālā parka mitrājus Melnragu pļavu apkārtnē
 
Aicinot uzzināt vairāk par Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) teritorijā veikto mitrāju atjaunošanu projektā “Hydroplan”, 5. maijā, ĶNP Ceļotāju dienā Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) organizēja divus pārgājienus un velobraucienu, kuros kopumā piedalījās vairāk nekā 40 interesentu.
 
Pārgājiena dalībnieki varēja dabā aplūkot divas nupat atjaunotās mitrāju teritorijas – no jauna izlīkumotās Skudrupītes palieni, kā arī Ķemeru tīreļa rietumu daļai pieguļošos mežus Tukuma novada Džūkstes pagastā.
 
Vispirms pārgājiena dalībnieki Pārvaldes darbinieku vadībā izstaigāja palēnām applūstošo Skudrupītes palieni Melnragu pļavās, kur nupat pabeigti izlīkumošanas darbi. 19. gadsimta sākumā Skudrupīte bija Slampes upes pieteka. Piemērojot Melnragu pļavu teritoriju lauksaimniecības vajadzībām, Skudrupīte 20. gadsimta 30. gados tika pilnībā iztaisnota.
 
Lai upīte atgūtu savu dabisko tecējumu, tai ierīkota jauna gultne un aizbērta tās pašreizējā. Kopumā Skudrupīte atlīkumota 7,5 kilometru garumā. Ar laiku upītes krastos atkal pletīsies palieņu pļavas, kas kalpos par nozīmīgu barošanās un atpūtas vietu migrējošiem putniem.
 
Lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo tipisko un reto sugu saglabāšanos, tuvākajā laikā Melnragu rīkles zālājos plānots izveidot ganības. Ir sākts darbs pie ganību žoga izveides, pēc tam šeit iecerēta taurgovju un savvaļas zirgu ievešana, paplašinot Dunduru pļavās esošoās ganības. Pārraudzīt dabas procesus palieņu pļavās ļaus divas jaunas, 5 m augstas skatu platformas.
 
Savukārt pārgājiena otrā daļa veda pa Lielajam Ķemeru tīrelim piegulošajiem mežiem, kas savulaik bija pakļauti nosusināšanai, ierīkojot tajos grāvju tīklu. Patlaban grāvji 26 kilometru garumā aizbērti un aizdambēti, tā palēnām atdzīvinot ūdens režīmu un atjaunojot purvainos un melnalkšņu staignāju mežus – mājvietu daudzām retām augu un dzīvnieku sugām.
 
Lai nākotnē saglabātu Eiropas mērogā apdraudētas dabas vērtības, no 2011. līdz 2019. gadam Pārvalde parkā dabisko ūdens līmeni atjauno trīs nosusināšanas skartu mitrāju teritorijās Ķemeru Nacionālajā parkā. Tikko darbi noslēgušies Zaļā purva izstrādāto kūdras karjeru rajonā, kur savulaik nesaudzīgi veikta nosusināšana.
 
Darbi tiek veikti LIFE+ projektā „Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (“HYDROPLAN” LIFE10NAT/LV/000160). Projektu finansē Eiropas Komisija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.