Fotogalerijas

Ūdens līmeņa noteikšanas pieredzes pārņemšana sākās ar ūdens līmeņa mērīšanu upē.
Eksperts Oskars Purmalis demonstrē ūdens līmeņa mērīšanas tehniku Zaļajā purvā.
Arī nosusinātā purvā savu daļu slapjuma var atrast.
Purvā esošie nokaltušie koki ir dzeņu iecienīti.
Mirusī koksne un sēnes.
Dažus kontrolpunktus nākas pameklēt - tie tiek slēpti, lai pasargātu no vandāļiem.
Inspektors Kārlis Lapiņš un projekta koordinatore Dana Lūse atzīmē kontrolpunkta koordinātas.