2017-12-12
Ķemeru nacionālā parka mitrājos atjaunos dabisko hidroloģisko režīmu
Tiek uzsākti hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi projekta teritorijās.

2017-10-06
Decembrī Ķemeru Nacionālajā parkā sāksies mitrāju atjaunošana
Veicinot pieredzes apmaiņu un labās prakses pārņemšanu, ceturtdien, 5. oktobrī, projekta HYDROPLAN koordinatore Dana Lūse informēja par aktualitātēm Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajā LIFE programmas projektu pārstāvju sanāksmē.

2017-08-23
Projekts “HYDROPLAN” ziņo par aktualitātēm LIFE programmas sanāksmē
2017-08-18
Ir izstrādāti hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu būvprojekti. Drīzumā gaidāmi būvdarbi
2017-07-13
HYDROPLAN piedalās mitrājiem veltītā konferencē
2017. gada 11. jūlijā notika LU Dabaszinību akadēmiskajā centrā notika starptautiska mitrājiem veltīta konference, kurā piedalījās mitrāju atjaunošanas eksperti ne vien no Latvijas, bet arī Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un citām valstīm.

2017-05-17
Pasaules dabas fonda vizīte Ķemeros
Viens no mitrāju atjaunošanas ieguvumiem ir to lielā nozīme ūdeņu, tai skaitā jūras, eitrofikācijas mazināšanā. Tādēļ 17. maijā Ķemeru Nacionālajā parkā viesojās starptautiska komanda no Pasaules dabas fonda Baltijas ekoreģiona programmas

2017-04-20
Projekts HYDROPLAN pārņem pieredzi ūdens līmeņa noteikšanā
12. aprīļa rītā Vides risinājumu institūta eksperta Oskara Purmaļa vadībā projekta HYDROPLAN komanda kopā ar kolēģiem no DRA un sadarbības partneriem no ELM MEDIA apzināja ūdens līmeņa monitoringa vietas

2016-12-05
Noslēdzies projekta Ietekmes uz vidi novērtējuma process
Līdz ar pozitīvu atzinumu saņemšanu no Tukuma un Engures novadu pašvaldībām, ir noslēdzies projekta HYDROPLAN Ietekmes uz vidi novērtējuma process.

2016-10-04
Saņemts atzinums par projekta HYDROPLAN izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu
Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) šī gada 29. septembrī sagatavoja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa.

2016-07-01
Aktuālā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā
Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, aktuālās ziņojuma

2016-05-27
Aizvadīts projekta pilnā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu noslēguma cikls
Sanāksmes notika divās ar projekta realizāciju saistītās teritorijās - Engures novada Smārdē 19. maijā un Tukuma novada Slampē 24. maijā, kā arī vietā, kas atrodas projekta teritorijai salīdzinoši tuvu - Jūrmalā, Ķemeros, 20. maijā.

2016-04-29
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma sabiedrisko apspriešanu
Ir sagatavots un sabiedrības vērtējumam nodots ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”

2015-11-02
Starptautiska pētnieku komanda iepazīstas ar projektu HYDROPLAN
Zinātnieki un praktiķi no Zviedrijas, Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas iepazīstas ar projektu HYDROPLAN

2015-03-20
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”

2014-10-04
Pieredzes apmaiņas brauciens uz atjaunotiem un atjaunojamiem purviem Somijā
Lai iepazītos ar vairāk nekā divdesmit gadus ilgo Somijas pieredzi mitrāju atjaunošanā, 2014. gada septembrī HYDROPLAN projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens.

2014-09-09
Uzsākta tehnisko projektu izstrādāšana projekta teritorijām
Projekta teritorijām - Zaļajam purvam, Skudrupītes palienei un mežiem rietumos no Ķemeru tīreļa, uzsākta atjaunošanas darbu tehnisko projektu izstrādāšana.

2014-06-17
Izstrādātas projekta teritoriju hidroloģiskās atjaunošanas programmas
Noslēdzies nozīmīgs projekta posms, gatavojoties mitrāju atjaunošanas darbiem Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos pie Ķemeru tīreļa.

2014-04-28
Aizvadīts otrais iedzīvotāju informēšanas sanāksmju cikls
Ķemeru, Smārdes, Slampes un Lapmežciema iedzīvotāji iepazīstināti ar projekta teritoriju hidroloģiskās atjaunošanas programmām.

2014-03-20
Sāksies projekta teritoriju hidroloģiskās atjaunošanas programmu apspriešana
Aprīļa pirmajā pusē notiks projekta teritoriju hidroloģiskās atjaunošanas programmu apspriešana vietējās pašvaldībās.

2014-02-18
Mitrāju mēnesis Slampē
Slampē notikuši vairāki ar mitrāju izzināšanu saistīti pasākumi

2014-01-09
Sperts pirmais solis, lai sakārtotu meliorācijas sistēmas Kūdras ciemā
2013. gada decembrī tika noslēgts līgums par Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi.

2014-01-07
Iztīrīts novadgrāvis pie Melnragiem
2013. gada oktobrī tika pārtīrīts novadgrāvis pie Melnragiem, lai nodrošinātu ātrāku ūdens noteci no pieguļošajām lauksaimniecības zemēm.

2013-10-16
Purva nodarbība Ķemeru vidusskolā 14. oktobrī
Lai veicinātu skolēnu izpratni par dabas aizsardzību un purva kā dabas vērtības nozīmi, 2013. gada 14. oktobrī Ķemeru vidusskolā notika Purva nodarbības 1. un 2. klases skolēniem, ko organizēja LIFE+ projekts HYDROPLAN.

2013-10-15
Turpinās Smārdes mežiņa taku sakopšana
Turpinot šī gada maijā iesākto Smārdes mežiņa taku sakopšanu, 2013. gada 12. oktobrī notika talka, kuru organizēja LIFE+ projekts HYDROPLAN sadarbībā ar Ķemeru nacionālā parka draugu biedrību.

2013-10-04
12. oktobrī aicinām piedalīties Smārdes mežiņa talkas otrajā kārtā
Aicinām iedzīvotājus piedalīties Smārdes mežiņa sakopšanas talkas otrajā kārtā sestdien, 12. oktobrī, plkst. 11:00.

2013-10-04
Smārdes pamatskolas un Zemgales vidusskolas skolēnu ekskursija uz Dabas skolu un Lielā Ķemeru tīreļa laipu
Lai veicinātu skolēnu izpratni par dabas aizsardzību un purva kā dabas vērtības nozīmi, 2013. gada septembrī notika Zemgales vidusskolas un Smārdes pamatskolas ekskursijas uz Dabas skolu „Meža mājā” un Lielā Ķemeru tīreļa laipu.

2013-09-24
Uzsākts darbs pie mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrādes
Šoruden LIFE+ HYDROPLAN projekta ietvaros turpinās darbs pie degradēto mitrāju atjaunošanas Ķemeru nacionālajā parkā – septembrī uzsākta mitrāju atjaunošanas scenāriju izstrāde un izvērtēšana.

2013-06-19
Pieredzes apmaiņa uz atjaunotiem purviem un upju palienēm Vācijā un Beļģijā
Pieredzes apmaiņa uz atjaunotiem purviem un upju palienēm Vācijā un Beļģijā

2013-05-30
Smārdes pamatskolas skolēnu ekskursija uz atjaunotu purvu Ķemeru tīrelī un Dunduru pļavām
Lai mitrāju izpētē iesaistītu vietējos skolēnus, 2013. gada 27. maijā notika Smārdes 6. – 8. klašu skolēnu ekskursija uz atjaunotu purvu Ķemeru tīreļa ZA daļā un Dunduru pļavām – iepriekšējā LIFE projekta norises vietām.

2013-05-22
Ekskursija uz atjaunotiem mitrājiem
27. maijā Smārdes skolēni dosies ekskursijā uz Dunduru pļavām un atjaunotu purvu Ķemeru tīreļa ZA daļā.

2013-05-21
Talkas laikā sakopta Smārdes mežiņa taka
2013. gada 19. maijā Smārdes mežiņā notika takas sakopšanas talka, kuru organizēja LIFE+ projekts HYDROPLAN sadarbībā ar Ķemeru nacionālā parka draugu biedrību.

2013-05-10
Aicinām piedalīties Smārdes mežiņa taku sakopšanas talkā 19. maijā
Aicinām iedzīvotājus piedalīties Smārdes mežiņa taku sakopšanas talkā 19. maijā plkst. 10:00.

2013-04-19
Pavasaris un putni palieņu pļavās
Šī un nākamā nedēļa ir piemērotākais laiks, lai apmeklētu Ķemeru nacionālā parka Dunduru pļavas Slampes upes lejtecē, kur īstenots pirmais upes palienes atjaunošanas projekts mūsu valstī.

2013-03-22
Sveicam Pasaules ūdens dienā!
Katru gadu 22. martā atzīmē Pasaules Ūdens dienu (World Water Day) un šogad tās tēma ir sadarbība ūdens resursu apsaimniekošanā.

2013-02-25
Nodarbības par mitrājiem vietējās skolās
Lai mitrāju izpētē un atjaunošanā iesaistītu arī vietējos skolēnus un jauniešus, projekta HYDROPLAN komanda uzsākusi sadarbību ar vietējām skolām – Zemgales vidusskolu Slampē, Smārdes pamatskolu un Ķemeru vidusskolu.

2012-12-07
14. decembrī notiks pasākums "Zināmā un nezināmā Slampe"
Šā gada 14. decembrī notiks pasākums "Zināmā un nezināmā Slampe", kura laikā iepazīstinās arī ar Slampes upes atjaunošanu.

2012-11-15
Projekta teritorijās notiek ES nozīmes dabas vērtību izpēte
2012. gadā LIFE HYDROPLAN projekta partneru organizācija Latvijas Dabas fonds veic ES nozīmes dabas vērtību izpēti Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un Ķemeru tīreļa R malas mežos.

2012-10-22
Uzsākta mitrāju hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu sagatavošana
2012. gada 18. oktobrī Priekuļu novadā notika pirmā hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmu izstrādes sanāksme.

2012-10-19
Pieredzes apmaiņa Dvietes upes palienē un Teiču rezervātā
2012. gada 11. un 12. oktobrī notika projekta HYDROPLAN pieredzes apmaiņas brauciens uz mitrāju atjaunošanas vietām – Dvietes palienes dabas parku un Teiču dabas rezervātu.

2012-09-28
Ūdensobjektu un hidroloģisko sistēmu kartēšana
2012. gada vasarā projekta HYDROPLAN partneru organizācija Vides risinājumu institūts veica meliorācijas sistēmu un ūdensteču kartēšanu projekta aktivitāšu teritorijās.

2012-09-24
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem iedzīvotāju sanāksmēs
2012. gada jūnijā un jūlijā notikušas četras iedzīvotāju sanāksmes, lai informētu iedzīvotājus par izpētes darbiem un paredzēto trīs dabas teritoriju atjaunošanu LIFE+ projekta HYDROPLAN ietvaros.

2012-09-18
Attālās izpētes datu ievākšana un apstrāde
2012. gada 28.aprīlī projekta HYDROPLAN ietvaros tika veikta attālās izpētes datu ievākšana Ķemeru nacionālajā parkā. Vasarā turpinājās iegūto datu apstrāde.

2012-07-19
Notiek projekta teritoriju hidroloģiskā režīma monitorings
Kopš 2012. gada jūnija projekta partneru organizācija Vides risinājumu institūts veic Zaļā purva, Skudrupītes palienes un Ķemeru tīreļa rietumu malas mežu gruntsūdeņu līmeņa un virszemes noteces monitoringu.

2012-07-18
Veikta Skudrupītes augu un dzīvnieku sugu izpēte
2012. gada maijā – jūnijā tika veikta Skudrupītes augu un dzīvnieku sugu izpēte, un tās rezultātā sagatavots pārskats.

2012-07-18
26. jūlijā aicinām piedalīties iedzīvotāju sanāksmē Lapmežciemā
26. jūlijā Dabas aizsardzības pārvalde aicina Lapmežciema iedzīvotājus piedalīties sanāksmē. Tās laikā iepazīstināsim ar plānoto ūdens režīma izpēti un citām aktivitātēm.

2012-07-09
19. jūlijā aicinām piedalīties iedzīvotāju sanāksmē Ķemeros
19. jūlijā Dabas aizsardzības pārvalde aicina Ķemeru iedzīvotājus piedalīties sanāksmē. Tās laikā iepazīstināsim ar plānoto ūdens režīma izpēti un citām aktivitātēm.

2012-06-11
Notikusi projekta Uzraudzības grupas sanāksme
2012. gada 5. jūnijā notika LIFE+ projekta HYDROPLAN Uzraudzības grupas sanāksme.

2012-06-11
Aicinām piedalīties iedzīvotāju sanāksmēs Smārdē un Slampē
18. un 27. jūnijā Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus piedalīties hidroloģiskā režīma programmu izstrādes uzsākšanas sanāksmēs.

2012-04-05
Projekta atklāšanas seminārā iepazīstina ar mitrāju atjaunošanu
4. aprīlī Jaunķemeros notika projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” atklāšanai veltīts seminārs. Pasākumu iezīmēja tēma „Mitrāji dabai un cilvēkiem”, un dalībnieku vidū bija vairāk nekā 60 dalībnieki.

2012-03-21
Aicinām piedalīties projekta atklāšanas seminārā
Aicinām piedalīties projekta atklāšanas seminārā, kurā varēsiet iegūt informāciju par aizsargājamo biotopu atjaunošanu Ķemeru nacionālajā parkā, inovatīvām pētnieciskām metodēm, projekta uzdevumiem un paredzamajiem rezultātiem.

2011-11-28
Ķemeru nacionālajā parkā atjaunos ES nozīmes dabas vērtības
Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi darbu pie Eiropas Komisijas LIFE+ programmas atbalstīta dabas aizsardzības projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” .

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.