Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2018-06-12

  Drukāt

Jaunumi


2017-08-18
Ir izstrādāti hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu būvprojekti. Drīzumā gaidāmi būvdarbi

Lai realizētu ievērojamo projektu „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”, kurā paredzēta dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana trīs Ķemeru Nacionālā parka mitrāju teritorijās, kuras savulaik ietekmējusi nosusināšana, ir izstrādāti divi hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu būvprojekti. Tie pavisam drīzā nākotnē ļaus uzsākt faktiskos būvniecības darbus.

Projektu izstrādātājs ir SIA “Inženieru birojs “Profecto””. Viens būvprojekts izstrādāts ĶNP teritorijā esošajam Zaļajam purvam (Engures novada Smārdes pagastā), otrs – Skudrupītes palienei un mežiem rietumos no Ķemeru tīreļa (Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastos).

Būvprojekti izstrādāti saskaņā ar Projekta teritoriju hidroloģiskās atjaunošanas programmām, novadu būvvalžu izsniegtajām būvatļaujām, kā arī ietekmes uz vidi novērtējumu. Izstrādātāji, atbilstoši Programmās paredzētajām norādēm, meliorācijas sistēmām izveidojuši pārbūves (nojaukšanas) projektu, kas nodrošinās dabiskajam mitruma režīmam tuvu hidroloģisko režīmu un samazinās nosusināšanas sistēmas darbības negatīvo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem.

Būvprojektu izstrādes gaitā saņemti arī nepieciešamie dokumenti, tai skaitā Ietekmes sākotnējais izvērtējums un Ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām, kā arī veikta virkne citu būtisku darbu – grāvju gultņu un piegulošo teritoriju inženiertehniskā izmeklēšana, Projekta plāna izstrāde esošo meliorācijas grāvju sistēmai, grunts izpēte, kā arī darbu daudzumu aprēķini.

Būvprojekta izstrāde tika uzsākta 2014. gada 5. septembrī, savukārt noslēdzās – 2017. gada 19. jūnijā. Patlaban ir izsludinās atklāts konkurss, lai noteiktu potenciālo būvdarbu veicēju. Pieteikšanos paredzēts noslēgt 24. augustā. Tas nozīmē, ka jau pavisam drīzā nākotnē projekta teritorijās varētu tikt uzsākti faktiskie būvdarbi.

Projektu, kura laikā jāveic Eiropas mērogā aizsargājamu dabas vērtību – augstā purva, slapjo mežu un palieņu pļavu – atjaunošana ĶNP, plānots noslēgt 2018. gadā.


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris