Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2018-06-12

  Drukāt

Jaunumi


2017-05-17
Pasaules dabas fonda vizīte Ķemeros

Baltijas jūras eitrofikācija ir process, kurā barības vielas, parasti no lauksaimniecības zemēm, tiek ieskalotas upēs un pēcāk nonāk jūrā. Tā rezultātā jūrā notiek zilaļģu ziedēšana, kuras dēļ peldēties jūrā nevejadzētu. Taču daudz lielāks ir kaitējums, kas nav redzams – jūrā veidojas mirušās zonas, kas dažkārt sasniedz pat vairāk nekā sestdaļu no visas jūras teritorijas.

Viens no mitrāju atjaunošanas ieguvumiem, kurš tiek pieminēts retāk, ir to lielā nozīme ūdeņu, tai skaitā jūras, eitrofikācijas mazināšanā. Tādēļ 17. maijā Ķemeru Nacionālajā parkā viesojās starptautiska komanda no Pasaules dabas fonda Baltijas ekoreģiona programmas, kuras uzmanības fokusā ir ilgtspējīga aizsargājamo jūras teritoriju apsaimniekošana, tai skaitā jūras eitrofikācijas mazināšana.

Ķemeru Nacionālais parks ir mitrāju parks, tāpēc tikšanās sākumā eksperti no Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas tika iepazīstināti ar ĶNP dabas vērtībām. Projekta HYDROPLAN pārstāvji viesus iepazīstināja ar paveiktajiem darbiem mitrāju atjaunošanā, ar projektā sasniedzamajiem mērķiem, vēl paveicamajiem darbiem, kā arī problēmām, kas rodas, realizējot tik lielu projektu, un to risinājumiem.

Lai dotu ieskatu jau paveiktajā, Pasaules dabas fonda pārstāvji tika iepazīstināti ar iepriekšējā LIFE projekta “Mitrāju aizsardzība Ķemeru Nacionālajā parkā” rezultātiem, kā arī apmeklēja šī projekta ietvaros atjaunotos Lielā Ķemeru tīreļa kūdras frēzlaukus. Tajos pirms 50 gadiem tika iegūta kūdra, bet šobrīd tur atgriežas augsto purvu veidojošās sfagnu sūnas, tā ir ūdensputnu un bridējputnu paradīze.


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris