Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2018-06-12

  Drukāt

Jaunumi


2016-12-05
Noslēdzies projekta Ietekmes uz vidi novērtējuma process

Līdz ar pozitīvu atzinumu saņemšanu no Tukuma un Engures novadu pašvaldībām, ir noslēdzies projekta HYDROPLAN Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) process, kas kopumā ilga gandrīz divus gadus (plašāk aprakstīts projekta avīzes 2016. gada otrajā numurā). Tas būtiski aizkavēja projekta ieviešanu un bija par pamatu tam, lai projekta finansētājs - Eiropas Komisijas LIFE programma, pagarinātu projektu par pusotru gadu līdz 2018. gada februāra beigām.

Pēc IVN procesa noslēgšanas projekta ieviešana tiek turpināta ar darbu pie tehnisko projektu pabeigšanas, ko plānojam izdarīt nākamā gada sākumā. Notiek darbs arī pie vairāku citu projekta rīcību ieviešanas - ir uzsākta skatu platformu tehnisko projektu sagatavošana, Tukuma novada būvvaldē ir iesniegts pieteikums ganību žoga būvniecībai, turpinās darbs pie projekta audiovizuālo materiālu (filmu un izglītojošo materiālu "Meža mājas" informācijas centram) sagatavošanas. 

Zemes darbus biotopu atjaunošanas vietās ir plānots uzsākt pēc putnu ligzdošanas sezonas beigām nākamā gada augustā.


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris