Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2018-06-12

  Drukāt

Jaunumi


2016-10-04
Saņemts atzinums par projekta HYDROPLAN izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) šī gada 29. septembrī sagatavoja atzinumu par ietekmes uz vidi (IVN) novērtējuma ziņojumu hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa. 

Vairāk informācijas VPVB mājas lapā.

Ar IVN ziņojuma aktuālo redakciju varat iepazīties šeit.

IVN procesa noslēgšanai nepieciešams saņemt paredzētās darbības akceptu - Tukuma un Engures novadu pašvaldību lēmumus par atļauju uzsākt paredzēto darbību. 


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris