Google | iekšējais
LV ENG
Mitrāji dabai un cilvēkiem

Pēdējās izmaiņas: 2018-03-21

  Drukāt

Jaunumi


2017-12-12
Ķemeru nacionālā parka mitrājos atjaunos dabisko hidroloģisko režīmu
Tiek uzsākti hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi projekta teritorijās

2017-08-23
Projekts “HYDROPLAN” ziņo par aktualitātēm LIFE programmas sanāksmē
2017-08-18
Ir izstrādāti hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu būvprojekti. Drīzumā gaidāmi būvdarbi
2017-07-13
HYDROPLAN piedalās mitrājiem veltītā konferencē
2017. gada 11. jūlijā notika LU Dabaszinību akadēmiskajā centrā notika starptautiska mitrājiem veltīta konference, kurā piedalījās mitrāju atjaunošanas eksperti ne vien no Latvijas, bet arī Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un citām valstīm.

2017-05-17
Pasaules dabas fonda vizīte Ķemeros
Viens no mitrāju atjaunošanas ieguvumiem ir to lielā nozīme ūdeņu, tai skaitā jūras, eitrofikācijas mazināšanā. Tādēļ 17. maijā Ķemeru Nacionālajā parkā viesojās starptautiska komanda no Pasaules dabas fonda Baltijas ekoreģiona programmas

2017-04-20
Projekts HYDROPLAN pārņem pieredzi ūdens līmeņa noteikšanā
12. aprīļa rītā Vides risinājumu institūta eksperta Oskara Purmaļa vadībā projekta HYDROPLAN komanda kopā ar kolēģiem no DRA un sadarbības partneriem no ELM MEDIA apzināja ūdens līmeņa monitoringa vietas

2016-12-05
Noslēdzies projekta Ietekmes uz vidi novērtējuma process
Līdz ar pozitīvu atzinumu saņemšanu no Tukuma un Engures novadu pašvaldībām, ir noslēdzies projekta HYDROPLAN Ietekmes uz vidi novērtējuma process.

2016-10-04
Saņemts atzinums par projekta HYDROPLAN izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu
Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) šī gada 29. septembrī sagatavoja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa.

2016-07-01
Aktuālā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā
Paziņojums par projekta LIFE10NAT/LV/000160 “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietekmes uz vidi novērtējuma Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, aktuālās ziņojuma

2016-05-27
Aizvadīts projekta pilnā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu noslēguma cikls
Sanāksmes notika divās ar projekta realizāciju saistītās teritorijās - Engures novada Smārdē 19. maijā un Tukuma novada Slampē 24. maijā, kā arī vietā, kas atrodas projekta teritorijai salīdzinoši tuvu - Jūrmalā, Ķemeros, 20. maijā.

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris